Afseco Smoke Control Systems specjalizuje się w dystrybucji i wykonawstwie systemów oddymiania zarówno mechanicznego jak i grawitacyjnego
Oferujemy szeroką gamę urządzeń oddymiających takich jak wentylatory strumieniowe, osiowe, kanałowe i dachowe a także okna i żaluzje oddymiające oraz klapy dymowe. Wykonujemy instalacje systemów przeciwpożarowych takich jak System Oddymiania Garażu, System Sygnalizacji Pożaru czy też System oddymiania i przewietrzania klatek schodowych. Świadczymy również usługi w dziedzinie projektowania i wykonawstwa koncepcji systemów oddymiania w oparciu o symulacje komputerowe CFD.

NASI PARTNERZY