Luma

Klapy dymowe DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi. Podstawową funkcją klapoddymiających jest odprowadzanie z wnętrza obiektu dymu, ciepła i substancji toksycznych powstających w trakcie pożaru. W normalnych warunkach eksploatacji klapy DYMKLAP można zastosować do doświetlania i przewietrzania pomieszczeń.

Zastosowanie klap oddymiających DYMKLAP w obiektach zamkniętych spełnia następujące funkcje:

  • ułatwienie ewakuacji dzięki utrzymaniu dolnej części pomieszczeń bez dymu
  • ułatwienie prowadzenia akcji ratowniczej, zapewnienie ochrony konstrukcji budynku dzięki odciążeniu termicznemu
  • zmniejszenie szkód powstałych w wyniku pożaru spowodowanych dymem i gorącymi gazami