AFSECO CAR PARK SYSTEM jest kompletnym systemem wentylacji garażu w skład którego wchodzą wentylatory strumieniowe współpracujące z wentylatorami wyciągowymi, centrale zasilająco-sterujące, systemu, przewody zasilające oraz elementy składowe systemu detekcji CO i LPG.

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu posiadają wymagane certyfikaty i  świadectwa dopuszczenia CNBOP

Zapewniamy również pełne wykonawstwo instalacji systemu wraz z dokumentacją powykonawczą a także udział w czynnościach odbiorowych ze Strażą Pożarną w tym próbny rozruch systemu z pomiarami.