Zamknięte lub podziemne parkingi są wentylowane przede wszystkim po to, by usunąć z nich szkodliwe substancje znajdujące się w spalinach i zapewnić świeże powietrze ludziom znajdującym się na parkingach. Wentylacja jest też konieczna podczas pożaru – jej zadaniem jest wówczas usunięcie gorącego dymu i ułatwienie w ten sposób zarówno ucieczki z parkingu, jak i działań straży pożarnej.

AFSECO oferuje dostawę i instalację kompleksowego Systemu Wentylacji Garażu (AFSECO CAR PARK SYSTEM), w skład którego wchodzą wentylatory strumieniowe współpracujące z wentylatorami wyciągowymi, centrale zasilająco-sterujące, przewody zasilające oraz elementy składowe systemu detekcji CO i LPG.

System wentylacji strumieniowej, który z powodzeniem stosujemy do oddymiania garaży podziemnych jest alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnych systemów kanałowych.

Urządzenia do wentylacji strumieniowej wykorzystują w swoim działaniu efekt tłoka, w którym dym i gazy pożarowe są odpowiednio przetłaczane w całym przekroju garażu od otworu nawiewnego do otworu wywiewnego (oddymiającego).

W tradycyjnych parkingowych systemach wentylacyjnych stosuje się wentylatory wyciągowe (a czasami nawiewne) i system kanałów rozprowadzających powietrze na całym obszarze parkingu. Rozwiązanie takie służy zarówno do usuwania zanieczyszczonego powietrza, jak i dymu.

Ilość powietrza wentylacyjnego dla parkingów bywa różna – najczęściej określa się ją na podstawie ilości wymian powietrza, intensywności wentylacji na jedno miejsce postojowe lub tak, by odpowiednio zmniejszyć stężenie substancji trujących w powietrzu. Wartości te są podane w odpowiednich normach budowlanych i są inne, gdy chodzi o wentylację ogólną (zanieczyszczenia) i wentylację awaryjną (dym).

Rozmieszczenie punktów wyciągowych w systemie nie zawsze jest jednak idealne. Zdarza się, że świeże powietrze jest wyciągane, zanim zostanie zanieczyszczone lub też dochodzi do jego nadmiernego zanieczyszczenia. W efekcie może zdarzyć się, że podczas pracy awaryjnej świeże powietrze będzie wyciągane na zewnątrz, a nie rozprowadzane na parkingu.

czytaj więcej...

W stosowanym przez Afseco Systemie wentylacji parkingowej wykorzystuje się wentylatory strumieniowe współpracujące z głównymi wentylatorami oddymiającymi umieszczonymi najczęściej na dachu lub parterze budynku co pozwala wyeliminować wiele problemów związanych z konwencjonalnymi systemami kanałowymi.

System wykorzystuje działanie wentylatorów strumieniowych montowanych pod sufitem parkingu, na całej jego powierzchni, które to sterują przepływem powietrza.

Wentylatory te mogą wytwarzać przepływ powietrza zarówno na niskim, jak i na wysokim poziomie, co umożliwia dwukrotne wykorzystanie tego samego powietrza, i zarządzać nim znacznie efektywniej niż w systemach tradycyjnych.

Systemy wentylacji strumieniowej mogą być równocześnie wykorzystywane do wentylacji bytowej garaży, współpracują z systemem detekcji CO i LPG, rozcieńczają i usuwają niebezpieczne dla zdrowia gazy.

Główne zalety wentylacji strumieniowej względem wentylacji kanałowej

  • Krótszy termin montażu instalacji oraz mniejszy nakład pracy ludzkiej podczas montażu.
  • W razie ewentualnego pożaru niższa temperatura występujących gazów pożarowych co zmniejsza zakres zniszczonego mienia.
  • Instalacja nie zajmuje kubatury garażu kanałami.
  • Nie występują problemy związane z regulacją hydrauliczną sieci kanałów wentylacyjnych.