Podstawowy zakres naszej oferty

  • Dystrybucja urządzeń przeznaczonych do Systemów Oddymiania Mechanicznego i Grawitacyjnego
  • System Oddymiania Garażu
  • Instalacja sygnalizacji pożaru (SSP)
  • Instalacje Oddymiania i Przewietrzania
  • Wykonawstwo koncepcji systemów oddymiania w oparciu o symulacje
    komputerowe CFD.
NASI PARTNERZY