System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) zwany również Systemem Alarmu Pożarowego (SAP) jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach mieszkaniowych jak i użyteczności publicznej

Składa się on ze zbioru kompatybilnych elementów, które tworząc instalację o określonej konfiguracji, jest w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, wykonywać działania zmniejszające skutki pożaru a także automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej.

Najważniejsze zadanie systemu to szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie skutecznej ewakuacji budynku oraz ochrony zgromadzonych w nim wartości.

Wykonujemy kompleksową instalację Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) jaki Systemu Oddymiania Klatek Schodowych. Zapewniamy pełną dokumentację powykonawczą a także udział w czynnościach odbiorowych ze Strażą Pożarną w tym próbny rozruch systemu z pomiarami.

NASI PARTNERZY