SYBILO F400

ODŚRODKOWY WENTYLATOR STRUMIENIOWY 400ºC/2h

CECHY:
Odśrodkowy, mocny wentylator strumieniowy o niskim profilu, przystosowany
do parkingów samochodowych, pracujący wewnątrz strefy zagrożonej i do
usuwania dużych objętości powietrza.
WENTYLATOR:
• Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej.
• Silny wirnik wsteczny z systemem samooczyszczającym z blachy stalowej
ocynkowanej.
• Okablowanie zewnętrzne.
• Osłona wlotu.
• Dołączone stopy montażowe .
SILNIK:
• Klasa H izolacji, S1 praca ciągła i S2 użycie awaryjne, z kulkami
łożyskowymi, stopień ochrony IP-55 , 2 biegowy.
• 400V 4/8-biegunowy, w układzie Dalhandera, trójfazowy.
• Maksymalna temperatura pracy:
• S1 -> -20ºC +60ºC.
• S2 -> 400ºC / 2h.
1