Eura

Wielostronny wentylator żaluzjowy EURA to wywietrznik żaluzjowy przeznaczony do wentylacji pożarowej i naturalnej umożliwiający
odprowadzenie dużych ilości dymu i gorących gazów pożarowych w krótkim czasie. Niezawodna EURA jest stosowana jako urządzenie doprowadzjące świeże powietrze jak i odprowadzające ciepłe powietrze. Wypełnienie lamel żaluzji jest dostepne w wielu wariantach w wykonaniu przeziernym i
nieprzeziernym. Estetyczna stylistyka wywietrznika EURA umożliwia stosowane go nie tylko w obiektach przemysłowych, ale również w obiektach handlowych, biurowych, atriach.