Eura-R

Żaluzjowa klapa oddymiająco-wentylacyjna z żaluzjami bocznymi
EURA-R jest wywietrznikiem żaluzjowym przeznaczonym do wentylacji pożarowej i naturalnej, który umożliwia odprowadzenie dużych ilości dymu lub powietrza w dowolnych warunkach pogodowych. Wbudowane żaluzje boczne umożliwiają wentylację naturalną nawet w warunkach opadów śniegu lub deszczu. Wielkość żaluzji bocznych może być dostosowana do wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego.
EURA-R ma wbudowane rynny do odprowadzania wody oraz zanieczyszczeń. Estetyczna stylistyka wywietrznika EURA-R umożliwia stosowane go w centrach handlowych, atriach.