Microlab

Ciągłą naturalna ekstrakcja powietrza Brakel® Microlab jest ciągłym, odpornym na czynniki atmosferyczne naturalnym wentylatorem
dachowym, specjalnie zaprojektowanym do pomieszczeń przemysłowych, w
których muszą być stale ekstrahowane wysokie wewnętrzne obciążenia cieplne.
Konstrukcja może być zamykana w taki sposób, aby podczas przestojów nie wystąpiła niepożądana utrata energii. Możliwość dodania osłon dźwiękowych, gdy jest wymagane tłumienie hałasu.